Tư vấn Everon Archive

DẤU HIỆU GIỚI TÍNH NAM

  Đến tuần thứ tám, tinh hoàn của bào thai sản sinh ra các hoóc môn nam, những dấu hiệu mà theo đó người ta xác định giới cho em bé là trai (dương vật và bìu dái) và cả các cấu tạo trong (tuyến tiền liệt và ông dẫn … Read more